תכנון ובניה

במסגרת פעילות משרדנו בתחום התכנון והבניה, מתמחה המשרד במתן יעוץ משפטי וייצוג בועדות תכנון ובניה, ליזמים, לקבלנים, לבעלי קרקעות ולאנשים פרטיים בתחום זה, על כל היבטיו.

המשרד מתמחה בטיפול וייצוג בעניינים שונים בתחום התכנון והבניה , בין השאר בטיפול בתביעות מורכבות לפיצויים בגין ירידת ערך למקרקעין (תביעות לפי סעיף 791 לחוק התכנון והבניה),  בענייני רישוי לפרויקטים בתחום הנדל"ן, בהגשת התנגדויות ועררים לתכניות ולפרויקטים נדלנ"ים בהיקפים שונים, בענייני הפקעות מקרקעין (כולל הגשת תביעות לפיצויי הפקעה), בהיטלי השבחה, ובכל הליכי הבקשות לשימושים חורגים ולהקלות.

המשרד מלווה תכניות בנין עיר ופרויקטים נדל"ניים מסוגים שונים החל משלב הייזום, דרך שלב ההתנגדויות ועד לאישור והוצאה לפועל של התכנית, על כל ההיבטים המשפטיים והתכנוניים הכרוכים בכך.