פטור ממס שבח במכירה ללא תמורה

פטור ממס שבח ב"מכירה ללא תמורה" – העברת דירה במתנה לקרוב במסגרת תיקון 76 לחוק מיסוי מקרקעין (שבח ורכישה), התשכ"ג – 1963 (להלן – "החוק") הפטור ממס שבח להעברות ללא תמורה בין קרובים מכוח סעיף 62 לחוק לא יחול על מתנות בין אחים, אלא אם כן מקורה של הזכות המועברת ללא תמורה הוא במתנה או […]

קרא עוד
פטור ממס במכירת דירה שהתקבלה בירושה

במאמרנו "הרפורמה בפטור ממס" עמדו על התנאים לקבלת פטור מתשלום מס שבח במכירת "זכות במקרקעין" בהתאם לתיקון 76 לחוק מיסוי מקרקעין (שבח ורכישה), התשכ"ג – 1963 (להלן – "החוק"). במסגרת הרפורמה בחוק אחזקה בדירת ירושה אינה פוגעת בהגדרת דירה יחידה כך שלמעשה בעל דירה יחידה יהנה בפטור אם ברשותו בנוסף לדירתו היחידה דירה שנתקבלה בירושה, […]

קרא עוד